Vše o světě temnoty

Klany

Klan Ravnos je neutrálním klanem, avšak téměř všichni k někomu patří. Většina je u Camarilly, ale velké procento připadá i Sabbatu. Většina členů klanu pochází ze střední Asie nebo Asie a centrum mají v Indii. V Evropě jsou asociování s cikány. Ve srovnání s ostatními klany nejsou Ravnos zrovna ušlechtilí nebo čestní. Většinou jsou viděni jako hazardní hráči, zloději, lháři a především kriminálníci. Toto vzniklo z jejich prokletí. Bestie v nich je totiž velmi chytrá. Ravnos jsou kvůli nadvládě bestie zužováni divokou krutostí a touhou po krvi.
Tento klan nazývá sám sebe jako klan Děti Haquima. Slovo Assamita je pravděpodobně zkomolenina, která vznikla zhruba dvě století před Křížovými výpravami. Sami sebe nazývají Assamité jedině tehdy, mluví-li o sobě s nějakým cizím, neznalým Kainitou nebo tehdy, jsou-li nezasvěcení do vlastní historie a kultury.
Mysticky

historické kořeny klanu Setitů spadají až do starověkého Egypta, asi 5000 let před Kristem. Setité sami tvrdí, že pocházejí od samotného temného boha a ne od Kaina, jak tvrdí všichni ostatní Rodní. Set měl být ovšem přijat jedním z Kainových synů, a tak se jeho krev smísila s božskou krví Setovou. Setité věří, že mají božské poslání vytvořit ráj na zemi pro všechny vampýry a na tomto svém údělů pracují tvrdě, bez ohledu na sebe sami. Díky svému spojení se Setem vidí všichni Setité věci poněkud jinak, než ostatní Rodní. Klan spadá spíš pod Camarillu než pod Sabbat a jeho členy lze nalézt především poblíž Káhiry, Sahary, Indie a Karibiku. Často ale cestují po světě, aby pomohli ostatním Rodným nalézt Seta.

Klan Giovanni je hádanka stojící stranou politiky Rodných a je v podstatě jediným klanem, který to od svého založení skutečně dodržel. Mají reputaci přátelských vampýrů, kterým je ale radno se vyhnout a to za každou cenu. Klan Giovanni je velmi podobný klanu Ventrue, ovšem není tak upjatý a také má jistou divokost Brujah. Jsou jediným klanem, který skutečně zná potěšení života, temnotu neživota a hořkost skutečné smrti.
Klan Gangrel bývá nejčastěji asociován s cikány a tuláky. Jako symbol členové klanu užívají vlčí hlavu. Díky svému životu v divočině bývají častěji napadání vlkodlaky než jinými Rodnými. Dokonce existují spekulace, že klan Gangrel a vlkodlaci mají společný původ. Klan s vlkodlaky také hojně obchoduje a uzavírá dohody a říká se, že mezi nimi panuje jistý druh přátelství. V období Temných věků Gangrel často následovali Cestu bestie, která znamená život podle instinktů, podobný životu zvířat. Členové klanu zabíjejí pouze pokud je to opravdu nutné. V moderních nocích se klan Gangrel často spojuje s klanem Brujah a je odvěkým nepřítelem klanu Ravnos. Klan přerušil své svazky s Camarillou v roce 1988, když sekta odmítla poskytnout ochranu justikáři, který chtěl bojovat se stvořeními zvanými Antedeluviáni. Členové klanu mají neustálou potřebu stěhovat se z místa na místo. Politiku ze svého života v podstatě vytěsnili stejně jako stálá území, a však dodnes existuje několik míst uznávaných jako teritorium Gangrel. Většinou jsou to ale taková místa, kde by žádný z jiných Rodných nepřežil.
Chladní, krutí, necitliví a naprosto zlí. Jsou uctívači a ochránci ďábla. Neustále čekají na den, kdy jejich Temný pán povstane, aby ovládl Zemi a proměnil ji v Peklo. Než tento den nastane, udělají cokoliv, aby zkazili a zničili co nejvíce smrtelníků.
Klan Daeva je poněkud odlišný od ostatních. V podstatě je založený na podvodech a různých svodech. Ostatní klany je přezdívají Succubi a závidí jim přirozenost, se kterou se pohybují mezi smrtelníky. Co se politiky týče, klan Daeva následuje Invictus. Klan Daeva vyniká především v super lidské rychlosti a síle ale také v disciplíně nazývané Vznešenost (Presence). To spočívá především v upoutání pozornosti oběti a manipulaci s jejími city i s osobou samotnou. Klanovou slabostí je velmi malá odolnost vůči vlastním touhám, kterým podléhají, a musí pak nést jejich následky. Daeva, který má možnost podlehnout svému oblíbenému svodu, mu téměř vždy podlehne, i kdyby sám věděl, že je to past.
Linie klanu Kiasyd prý začíná u vampýra klanu Lasombra jménem Marconius, který si do žil nechal vpravit značné množství krve víl. Díky tomuto faktu se Marconius a ti, jenž ho následovali, začali označovat za míšence vampýra a víly. Klan Kiasyd spadá oficiálně pod Sabbat díky svému spříznění s klanem Lasombra, ale není to podmínkou pro všechny členy. Říká se, že klan je velmi mladý a pravděpodobně se odchýlil od Lasombra během nejvyššího nárůstu moci Sabbatu.
Mnoho let před Kristem byl kmen Masaiů povolán bledým duchem, aby pro něj vytvořily děti. Tyto děti byly trénovány, aby vedli každého, kdo mu byl podřízen.