Vše o světě temnoty

Klany

Baali

Chladní, krutí, necitliví a naprosto zlí. Jsou uctívači a ochránci ďábla. Neustále čekají na den, kdy jejich Temný pán povstane, aby ovládl Zemi a proměnil ji v Peklo. Než tento den nastane, udělají cokoliv, aby zkazili a zničili co nejvíce smrtelníků.

O klanu:

Chladní, krutí, necitliví a naprosto zlí. Jsou uctívači a ochránci ďábla. Neustále čekají na den, kdy jejich Temný pán povstane, aby ovládl Zemi a proměnil ji v Peklo. Než tento den nastane, udělají cokoliv, aby zkazili a zničili co nejvíce smrtelníků.

Baalité jsou klanem odmítaným jak Camarillou tak Sabbatem, kvůli jejich pekelným tradicím. Ostatní vampýři je nazývají monstry nebo také démony. Jak Camarilla tak Sabbat pořádají hony na tato stvoření a proto je jich už jen velmi málo. Jejich kořeny pramení ve starověké Mezopotámii a Fénicii. Název klánu Baalité vznikl z fénického slova Ba´al znamenající Velký pán. Jejich praotci byli Ashur a Saulot. Antedeluviánem je Anaduk.

Legendy Baalitů říkají, že zde kdysi bývala větev Kainitů nazývající se První rod. Členové tohoto společenství byli vážně psychicky poznamenaní. Ashur a Saulot je nalezli a zabili každého z nich. Nakonec vypili jejich krev. Pouze dvěma z nich ( Nergal a Moloch ) se podařilo přežít jejich přeměnu v upíra, a tak vznikla větev Baalitů.

Jiná legenda praví, že existoval chlapec jménem Shaitan, který byl otrokem a měl přímo nádherný hlas, kterým upoutal neznámého upíra. Toto je ale pouze pohádka a říká se, že oním chlapcem byl právě Nergal.

Nejvíc se klan semkl a rozrostl v dobách takzvaných Temných věků. Noví členové se vytvářejí poměrně složitě. Většinou je jim vypita veškerá krev a jsou vhozeni do hrobu mrtvol. Jejich stvořitel potom napustí hlínu hrobu vlastní upíří krví. Pouze ti silní, kteří dokáží z hlíny vysát krev a dostat se na povrch, povstanou jako Baalité. Tvorba nových Baalitů v dnešní době je poněkud obtížnější, neboť pomalu mizí hromadné hroby, kterých je zapotřebí. V moderních nocích kolují fámy, že Baalité dokáží přeměnit na člena svého klanu jakéhokoliv jiného upíra.

Síla Baalitů roste jen velmi zvolna a největší rozkvět zaznamenává od časů Templářů.

V moderních nocích Baalité výborně zastávají svou roli ďáblových advokátů. Nalézt je můžeme téměř po celém světě. Smrtelníci jsou pro ně plevel a nic jiného. Pokud se někdy něčeho skutečně báli, pak to byla inkvizice. Na Camarillu shlížejí jako na snadno manipulovatelnou. Dle nich musí být zničena kvůli svému přesvědčení o rovnocennosti lidí a upírů. Na Sabbat shlížejí jako na něco, co ovládají. Zlo je v něm silné a Baalité věří, že dokáží manipulovat samotného Regenta. Co se Inconnu týče, Baalité vědí, že mají dlouhou paměť a nenávidí je a proto vyčkávají na vhodnou příležitost, aby je zničili.

Skrytá pravda:

Baalité vědí mnoho o různých krevních odvětvích a klanech. Vědí i o původu Dcer Disonance. Ony nejsou odvětvím linie Toreador nebo Malkavian, ale samotných Baalitů. Tento fakt nikdo z Rodných nechce přijmout, ale všichni vědí, že je pravdivý. Většina Dcer tuto herezi tvrdě odmítá a není o nic více zkorumpovaná než jiné klany.

Struktura klanu:

Klan Baalitů se dělí na takzvané Loajalisty a Infiltrátory. Loajalisté učí Temným emocím a jsou základním stavebním kamenem Baalistické společnosti. Infiltrátoři jsou ti Baalité, kteří pronikají do jiných klanů pod rouškou Maškarády, a vydávají se za tamní příslušníky, při čemž tajně našeptávají svým kolegům. Velmi snadno si je lze nejčastěji splést s příslušníky klanu Tremere.

Loajalisté - Jsou to mistři temné Thaumaturgistické cesty potěšení. Jsou také spřažení s Lucricií, která je Succubou.

Hledači - vyhledávají Temné znalosti Jsou to mistři Temné cesty Thaumaturgie Tajných znalostí. Jsou spojenci Grantela Mandragory, temného Wyrma. Také Wyrma síly.

Teroristé - Baalité postižení nezměrnou nenávistí. Jsou mistry Temné cesty Phobose. Jsou spřaženi s Hakakenem, totemem nenávisti.

Nositelé bolesti - Služebníci mučení jsou také mistři této cesty. Jsou spojenci Lady Aife, která je inkarnací bolesti. Přívrženci této cesty vidí ostatní svého klanu jako příliš nedospělé.

Nositelé nákazy - Tito Baalité si libují v rozpoutávání strašlivých nákaz, epidemií a pandemií. Jsou spojeni s Thurifuge, inkarnací epidemie, Collumem, pánem nečistoty a lady Yul, paní toxinů. Způsobují vzrůstající nejistotu a paranoiu Sabbatu.

Hlasatelé úpadku - Jsou spřaženi s rytířem Entropie, inkarnací úpadku.

Nositelé pekla - nejmenší skupina Loajalistů. Tito Baalité ovládají cestu užívání pekelných plamenů. Nemají žádnou přímou alianci ale spolupracují s Kerne, inkarnací pekelných plamenů.

Poslové - Jejich poslání je velmi nespecifické a odlišné od ostatních. Umějí povolávat velkou sílu ostatních démonů a entit.

Padělatelé - Korupce je v podstatě srdce klanu Baali. Je to malá, ale silná skupina, specializovaná na Cestu korupce, která zahrnuje i klasickou Thaumaturgii.

Existuje také větev vyhoštěných Baalitů, kteří využívají svého temného umění k šíření bezmezného světla. Většinou nejsou nadaní velkým talentem a málo z nich přežije. Tito jsou také nazýváni Baali Antitribu.

Slabosti:

Baalité jsou přímo posedlí nenávistí a strachem ze svatých předmětů a pevné, skutečné víry.

Sjednocení Baalitů:

Klan byl sjednocen po ustanovení osmi odvěkých pravd. Mocnosti, které tohoto docílili byli údajně : Belzeebub, Belial, Dragon, Azazel, Asmodeus a Mephisto.

V klanu Baalitu existují také takzvaní Strážci nebo Členové stráže :

- Následovníci Nephillim - Bojovníci Beliala

- Temná inkvizice - Pohroma hereze

- Následovníci nicoty - Ochránci temných andělů

- Děti hororu - Ti, kteří milují horor

Osm odvěkých pravd:

První - je číslo předka jehož jméno není známo. Kruh nekonečné pravdy, podstata jedinečnosti bytí. Nevidomé oko strašlivého pána a cesta do tohoto světa, kterou on kráčí. Je to dohoda - návrat našich pánů, v čase kdy všichni budou jeden.

Druhá - ostří čepelí bestie, krví smáčené pobřeží na kterém spolu tančí člověk a býk. Ariadnino svítící vlákno vinoucí se tou cestou mezi světy a vedoucí zvědavce do bludiště. Neúprosná moc - pěst, která drtí hranice mezi rouhači a božnými a pozvedá se znovu a znovu, aby rozdrtila nevěřící. Nepřítel - bitva proti davu hlupáků jejichž armády zničily jednotu na Krétě.

Třetí - Třístranná je dětinská hereze těch co stvořily krále, dětí klečících před falešnými bohy a plýtvání tisíci životů díky neúplnému pochopení tajemství života a smrti. Je to bláznovství Egypta - místa kde bratři kráčí mezi hady a milovníky hadů a převeliké monumenty jsou vztyčeny nicotnému životu bezvýznamných lidí. Je to území - most mezi nebem a zemí a vším co leží na světě i mimo něj.

Čtvrtá - Čtyři je číslo zkřížených klád tesařových, toho co má na sta jmen a je největším soupeřem. Čtyři jsou povídačky napsány o jeho smrti a čtyři jsou větry na kterých ty jeho bezbožné žvásty měly být neseny. Je to důkaz jejich předsvědčení - utrpení, oběti a síla zrozená z víry, to vše může pokazit malé plány. Je to varování - stálá připomínka toho, ať už pro dobro nebo zlo, že nejsme našimi jedinými mistry.

Pátá - Pět je základů existence, pět je smyslů Hermových, pět je elementů, pět je Kainových potomků, pět je věků lidstva. Je to číslo nedělitelnosti, nekonečný kruh nemající obdobu ani řešení. Na pětkrát složený znak začátku nebo konce, brána a ochránce, tajemství nepochopitelné pro mysl. Nekonečnost. Náš osud.

Šestá - Šest jsou křížící se okraje nebes a země, nejasné hranice mezi tímto světem a záhrobím. Dvakrát šest je kmenů vládnoucích nad rozzuřeným králem-pastýřem, jehož vrozená štědrost je v nevěstincích splácena jeho lidem znovu a znovu napříč šesti kontinenty a šesti oceány. Je to opatrně vytvořené vězení - zajetí úzkoprsé tradice a zákonů jež nejsou naše.

Sedmá - Sedm je číslo nově příchozího, Mohammeda, toho jež pokořil velbloudáře, toho jež pohnul černým kamenem a toho jež v se v sandálech vydal na západ do Mekky, obchodníka jež obchoduje s milosrdenstvím a jedním dechem učí své žáky vybírat si svou poutnickou daň také v hromadách masa nevěřících. Je přilba s rohy a zakřivená čepel slepého nepřátelství, strachu z neznáma a z nepoznaného. Je to smlouva: připíchnutá oslepujícím světlem našich pánů svítícím z noční oblohy.

Osmá - Osm je číslo starce, od nějž strážci moudrosti získaly přízvisko Zarathustra. Osm je také jejich zjevení, osm je bodů jež ukrývají kruhy nejstarších tajemství, spatřené sluhy dvou opravdových Pánů, jejichž cesty se kdysi rozešly. Je to velká propast, roztočený vír prázdných a otřepaných frází zvoucí se most rozdělení. Je to kolo štěstěny jenž způsobuje porážku vojevůdce jehož si kdysi oblíbilo.

Existují ve světě mocnější síly než jsou upíří. Tyto síly mají tajná jména, jména síly. Baalité tato jména znají. Tyto síly se skryly ve stínu a krvi, aby nebyly probuzeny příliš brzy. Baalité vědí kde spí. Tyto síly se jednou probudí a přinesou zkázu světu. Baalité to také vědí - A snaží se jejich příchod uspíšit.

Žádné komentáře