Vše o světě temnoty

Klany

Daeva

Klan Daeva je poněkud odlišný od ostatních. V podstatě je založený na podvodech a různých svodech. Ostatní klany je přezdívají Succubi a závidí jim přirozenost, se kterou se pohybují mezi smrtelníky. Co se politiky týče, klan Daeva následuje Invictus. Klan Daeva vyniká především v super lidské rychlosti a síle ale také v disciplíně nazývané Vznešenost (Presence). To spočívá především v upoutání pozornosti oběti a manipulaci s jejími city i s osobou samotnou. Klanovou slabostí je velmi malá odolnost vůči vlastním touhám, kterým podléhají, a musí pak nést jejich následky. Daeva, který má možnost podlehnout svému oblíbenému svodu, mu téměř vždy podlehne, i kdyby sám věděl, že je to past.

O klanu:

Klan Daeva je poněkud odlišný od ostatních. V podstatě je založený na podvodech a různých svodech. Ostatní klany je přezdívají Succubi a závidí jim přirozenost, se kterou se pohybují mezi smrtelníky. Co se politiky týče, klan Daeva následuje Invictus. Klan Daeva vyniká především v super lidské rychlosti a síle ale také v disciplíně nazývané Vznešenost (Presence). To spočívá především v upoutání pozornosti oběti a manipulaci s jejími city i s osobou samotnou. Klanovou slabostí je velmi malá odolnost vůči vlastním touhám, kterým podléhají, a musí pak nést jejich následky. Daeva, který má možnost podlehnout svému oblíbenému svodu, mu téměř vždy podlehne, i kdyby sám věděl, že je to past.

Klan Daeva je pokračovatelem klanu Toreador, se kterými si jsou velmi blízcí svým chováním a svými slabostmi. Někteří však tvrdí, že patří spíše ke klanu Ravnos, a srovnávají jejich vlastnosti s tímto klanem. Ovšem jsou i tací, kteří poukazují na podobnost jejich disciplín s klanem Brujah, kteří sdílí obdobné vášně.

Symbolem klanu Daeva je trnitá růže, která se obtáčí kolem dýky zdobené ornamenty.

Klan Daeva neprovozuje v podstatě žádný druh magie, za to si ale velmi potrpí na Krvavou Přísahu svých dětí.

Většina ostatních Kainitů závidí klanu Daeva jejich krásu a půvab. O Daeva se říká, že jsou v podstatě perfektními vampýry, ale většina z nich je uvnitř sebe natolik mrtvá, že toho nedokáže využít. Daeva na smrtelníky nenahlíží jako na potravu, ale jako na něco s čím si mohou hrát. Členové klanu bohužel nejsou schopní respektovat ani sami sebe a jsou velmi prchliví a přelétaví. Jsou téměř jedinými Rodnými, kteří svou oběť nechávají přežít, zanechanou v beznadějné naději a apatii, že se jejich smyslný naplňovatel chtíče a touhy ještě někdy vrátí.

Klan Daeva se odpradávna nesnese s klanem Nosferatu. V politickém zaměření ví každý, kdo pobral trochu rozumu, že se jim absolutně nedá věřit, avšak mnozí Rodní podléhají jejich osobnímu půvabu. Na klan Daeva je třeba dát si velký pozor. Říká se, že dobře mířená výtka od člena klanu Daeva dokáže Rodného zničit mnohem rychleji než veřejné napomenutí od samotného Prince.

Daeva dokážou přimět smrtelné, aby bez odporu následovali vampýry a milovali je, avšak sami milovat nedokážou. Své svody užívají jako náhražku citu. Daeva nikdy nezapomenou, pokud je někdo podcenil.

Klan nemá žádnou historii. I mezi členy Camarilly je jedním velkým tajemstvím a mystériem.

Místa výskytu:

Daeva zasvěcují svůj život honbou za krásou a uspokojením v jakémkoliv slova smyslu, a proto je často lze nalézt na místech jako jsou divadla, galerie a noční kluby a velmi často také propadají alkoholismu nebo drogám. Nalezneme je téměř ve všech sociálních vrstvách a velmi si libují ve všech nových trendech a všem, co vypadá svůdně.

Pozadí:

Až na několik vyjímek jsou Daeva pomalu vytlačování z elitní vampýří společnosti. Mezi sebou navzájem Daeva snadno vzplanou divokou náklonností, ale ta často ochladne ještě mnohem rychleji, než vznikla. To samé platí i o jejich potomcích.

Organizace klanu:

Organizace klanu je především sociální a mnoho mladých se podobá handrkujícím se skupinkám více než nehynoucím bytostem noci. Většině členů klanu jsou naprosto cizí pomsty a dlouhověká nevraživost. Pokud mají nějaký spor mezi sebou navzájem nebo mezi členy jiných klanů, vyřídí si jej hned a už se k němu nevrací. Klan Daeva nemá žádnou řádnou strukturu. Ti, kteří dominují politické scéně a vyšším kruhům, jsou automaticky i dominantními členy klanu. Tito členové se pak scházejí v takzvaných politických domech.

Invictus:

V latinském překladu slovo Invictus znamená nepokořený. Jeho následovníci z řad klanu Daeva vyznávají heslo: Já jsem pánem mého osudu, já jsem kapitánem své duše. Díky Invictu začali v antickém světě vznikat takzvané rodové kořeny z nichž se později staly bohaté, starodávné rody se spoustou titulů a cenným majetkem a přesně na těchto věcech členům klanu Daeva velmi záleží. Díky tomu se mezi Rodnými později začali tvořit svazky a aliance. Invictus dává svým členům čas a možnosti stát se velkými pány, avšak k tomu dojde jen málo rodných a většina zůstává vazaly po celá staletí.

Politické domy klanu Daeva:

Rezidence Corbin - nalezena roku 1270

Dům Dorimant - stojí na Ukrajině

Dům Foscari - konzervativní rodina klanu Daeva, silně následující Invictus

Dům di Milan - dům vyděděnců klanu

Torero Solana - nalezen klanem Toreador

Dům Stryne - zde přebývá svaz Rudých hrdel, nalezen v Austrálii

Dům Vitelion - velmi starodávná a bohatá rodina, věří, že jsou nejbohatší, nejstarší a největší rodinou klanu

Dům Yang - založen na etiketě

Rodina de la Croix - rodiná známá pro své rozsáhlé informační sítě

Žádné komentáře