Vše o světě temnoty

Klany

Giovanni

Klan Giovanni je hádanka stojící stranou politiky Rodných a je v podstatě jediným klanem, který to od svého založení skutečně dodržel. Mají reputaci přátelských vampýrů, kterým je ale radno se vyhnout a to za každou cenu. Klan Giovanni je velmi podobný klanu Ventrue, ovšem není tak upjatý a také má jistou divokost Brujah. Jsou jediným klanem, který skutečně zná potěšení života, temnotu neživota a hořkost skutečné smrti.

O klanu:

Klan Giovanni je hádanka stojící stranou politiky Rodných a je v podstatě jediným klanem, který to od svého založení skutečně dodržel. Mají reputaci přátelských vampýrů, kterým je ale radno se vyhnout a to za každou cenu. Klan Giovanni je velmi podobný klanu Ventrue, ovšem není tak upjatý a také má jistou divokost Brujah. Jsou jediným klanem, který skutečně zná potěšení života, temnotu neživota a hořkost skutečné smrti.

Členy klanu Giovanni najdeme ve všech velkých rezidencích a rozlehlých moderních apartmá. Ač mají zálibu v Necromancii, na hřbitovech ani temných místech se nevyskytují. Někteří mají v oblibě také medicínu a proto je lze nalézt v nemocnicích. Centrum rodinného území se nachází v Benátkách a je známe pod termínem Mauzoleum.

Klan vznikl v období Temných věků a rozkvět zaznamenal v období renesance. Tehdy se jediná rodina Giovanni rozrostla hned na několik. Začali být silnějšími než kdy dřív, zatímco ostatní by je raději viděli rozpadnout se v prach. V průběhu věků stáli stranou každé bitvy a v poklidu budovali své obchodní impérium. Proniknout do klanu je velmi složité, neboť jakýkoliv outsider je obětován při rituálech Necromancie. Klan Giovanni je jedním z nejpřísněji kontrolovaných klanů a do kontaktu přicházejí v podstatě jen sami mezi sebou.

Většina členů klanu jsou navzájem příbuzní po Kainově linii. Po té smrtelné naprosto všichni. Počet rodin náležících ke klanu stoupá a téměř všechny praktikují rituály nekromancie. Na rozdíl od kousnutí ostatních klanů je kousnutí upíra klanu Giovanni velmi bolestivé. Proto většina členů klanu preferuje pití krve z mrtvol než-li z živých. Jen málo členů klanu pracuje mimo rodinu. Klan učí všechny své mladé, že rodina je nade vše, dokud tím nejsou fanaticky ovlivněni. Každý, kdo tento požadavek nesplní, projde procesem přeměny v ghůla. Naopak pokud nějaký ghůl slouží klanovému staršímu věrně a dobře, může být odměněn následným povstáním jako člen rodiny Giovanni.

Ostatní Rodní dávají klanu Giovanni mnoho přezdívek za jejich zády. Například Ďáblovi Rodní, Klan smrti, Vykradači hrobů nebo dokonce Ti bastardi. Bez ohledu jak je však nazývají jsou k nim všichni do jednoho velmi slušní. Jejich strach plyne z vědomí, že Giovanni vládne nad životem a smrtí díky Necromancii. Klan je také neuvěřitelně bohatý. Navíc jsou jediným klanem, který nemá téměř žádného Antitribu. Na celém světě jsou známi jen dva.

Nikdo přesně neví, kde Giovanni přišli ke své síle Necromancie, ale říká se, že jim ji darovala duše Euthanatose. Jeho duch přispěchal na šeptání Augusta, který používal síly Smrti. Duchem byla zřejmě Ba a Ka nesmírně mocné mumie. Ta svou sílu údajně získala od samotného Hora.

Jedno z velkých nadání klanu Giovanni je tvorba takzvaných Dhampirů. Členové klanu je obvykle používají jako své tělesné strážce díky jejich schopnosti vycítit Rodné.

Augustus Giovanni:

Augustus Giovanni je Antedeluviánem klanu nosící titul sir. Spáchal diablerii na Antedeluviánovi klanu Cappadocian, který byl jeho Otcem, a většině jeho potomků, zbylé členy nenávidí. Všichni členové klanu Giovanni je honí do posledního. Po jedno století byli za tento čin Giovanni ostatními vampýry loveni, ale nakonec se dohodli s Camarillou o své neutralitě. Augustus se nyní navrátil z dlouhého výletu do Shadowlandu. Naposledy byl viděn v Benátkách, kde rokoval se svými staršími, ale také se tvrdí, že je již rok v torporu.

Wraiths:

Wraiths jsou tak zvané krve života. Něco jako duch určité skupiny vampýrů z klanu Giovanni. Jsou to určité cesty, které jedinec následuje. Jsou to potencionální zbraně, ale mohou být stejně nebezpečné svému nositeli jako jeho nepříteli. Wraiths dokáží svou sílu používat naplno, především pokud s nimi určitý předmět nebo osoba přímo souvisí. Toto je nazýváno poutem. Může být tak veliké jako celý dům nebo tak malé jako prstní kůstka. Existuje dokonce několik organizací Wraiths - ta největší je nazývaná Hierarchie. Díky těmto schopnostem může vampýr děsit a vlastnit smrtelníky nebo dokonce ovlivňovat jejich budoucnost. Wraiths se také skvěle uplatňují jako špióni. Jsou v podstatě nevyhledatelní myslí a mohou vidět skrz věci jako přes kukátko. Proto tak snadno dokáží odhalovat tajemství Camarilly.

Věštci - Wraiths, kteří umí vidět budoucnost

Odborníci - ti, kteří umí vytvářet stroje během krátké doby

Strašidla - ti, kteří umí fyzicky manipulovat se smrtelným světem

Lovci - ti, kteří vytvářejí chaos v reálném světě

Loutkáři - ti, kteří manipulují se smrtelnými

Rodiny:

Pisanob - Linie Aztéků a Mayů ze střední Ameriky.

Hidalgo - Rodina žijící v Mexiku. Údajně odvrhnutá Sabbatem.

Rosselini - Z podobné Římské linie jako Giovanni. Často kontrolují své služebníky pomocí Nekromancie.

Milliners - Linie bankovníků bez úrovně. Nekromancii příliš neovládají, zato skvěle rozumí financím.

Della Passaglia - Linie obchodníků, která údajně doprovázela Marca Pola na jeho cestách. Nyní fungují jako obchodní spojka s Asií.

Ghiberti - Obchodní linie z Afriky.

Dunsirn - Skotská linie se s klony ke kanibalismu.

Putanesca - Sicislký klan podobný klanu Brujah. Obvykle vykonává špinavou práci.

St. John - Anglická linie.

Beryn - Obchodníci podobní linii Ghiberti.

Rothstein - Linie s centrem v Las Vegas.

Li Weng - Čínská linie.

Žádné komentáře