Vše o světě temnoty

Klany

Kiasyd

Linie klanu Kiasyd prý začíná u vampýra klanu Lasombra jménem Marconius, který si do žil nechal vpravit značné množství krve víl. Díky tomuto faktu se Marconius a ti, jenž ho následovali, začali označovat za míšence vampýra a víly. Klan Kiasyd spadá oficiálně pod Sabbat díky svému spříznění s klanem Lasombra, ale není to podmínkou pro všechny členy. Říká se, že klan je velmi mladý a pravděpodobně se odchýlil od Lasombra během nejvyššího nárůstu moci Sabbatu.

O klanu:

Linie klanu Kiasyd prý začíná u vampýra klanu Lasombra jménem Marconius, který si do žil nechal vpravit značné množství krve víl. Díky tomuto faktu se Marconius a ti, jenž ho následovali, začali označovat za míšence vampýra a víly. Klan Kiasyd spadá oficiálně pod Sabbat díky svému spříznění s klanem Lasombra, ale není to podmínkou pro všechny členy. Říká se, že klan je velmi mladý a pravděpodobně se odchýlil od Lasombra během nejvyššího nárůstu moci Sabbatu.

Historie však říká, že klan Kiasyd existoval mnohem dříve, už za dob antiky. Během středověku však byl objeven Marconiusem, který hojně experimentoval s magií. Snažil se udělat pokus na skupině Rodných klanu Lasombra tím, že do jejich krve přimíchal lektvar z krve víl. Co ovšem nečekal, že krve se sloučí a vznikne skutečný nový druh. Lasombra všechny tyto nové Rodné povraždili a Marconiuse uvrhli do zajetí, avšak nedávno se mu podařilo uprchnout a klan obnovit.

Nyní se Marconius údajně nachází v říši víl jménem Arcadia, která leží mimo tuto dimenzi, a tam dále praktikuje svá podivná kouzla. Prý se mu dokonce podařilo zdiablerizovat celý koncil, který ho odsoudil k vyhnanství.

Členové klanu bývají povětšinou velmi vysocí a výška přes sedm stop u nich není ničím neobvyklým. Mívají křídově bledou pleť, která dostává v záři měsíce namodralý odstín, a černočerné oči bez bělma.Říká se, že podle odstínu pleti lze odhadnout jejich skuteční věk, ale členové klanu samotní o tom nemluví. Mívají také hranaté nosy, nadočnicové oblouky a uši. Většina z nich nosí viktoriánské nebo gothické oblečení, aby dali vyniknout svým studijním předpokladům. Nosívají také dlouhé vlasy nebo šátky na hlavě. Tento podivný, až děsivý vzhled, působí na ostatní Rodné velmi cize. Jsou známí svými tajemnými znalostmi stejně dobře jako tím, že umějí vycítit jiné supernaturální bytosti jako například víly nebo vlkodlaky. Také mají nadání k tvorbě a řešení rébusů a hádanek. Není proto tolik překvapivé, že většinu členů klanu najdeme v knihovnách, muzeích nebo studovnách. Obvykle bývají velmi klidní a vyrovnaní a bývají obklopeni vysokými policemi se stohy knih a svitků. Další klanovou schopností pak je nadání tvarovat a formovat temnotu kolem sebe. Toto zdědili po svých předcích z klanu Lasombra. Většina členů klanu také dokáže používat schopnosti víl na velmi děsivé úrovni.

Bohužel tato krevní linie je velmi malá a dokonce ani někteří Rodní netuší o její existenci. Klan má také jeden veliký a podstatný nedostatek. Jako většina víl je snadno zranitelný jakýmkoliv chladným kovem.

Klan ovládá jedno jediné město Strausberg, kde uchovává jedinou knihovnu na světe, kde je kompletně sepsána celá historie a tajemství Rodných. Stojí na anti-deluvianské půdě, tudíž se k ní žádný mocný vampýr nemůže dostat. Proto všechna tajemství leží uschovaní v Marconiusově soukromé knihovně. Údajně zde odpočívá i kniha Nod.

Členové klanu jsou velmi teritoriální a úzkostně si hájí svá uzemí. Starší své mladší většinou učí celých padesát let všelijakým znalostem než je nechají odejít. Někdy s nimi mladší zůstávají dokonce tak dlouho, dokud si sami nevybudují své teritorium.

Klan Kiasyd bývá pomlouván. Rodní o nich tvrdí, že většina z nich jsou sexuální devianti nebo že kradou děti, aby na nich mohli hodovat v nitru svých knihoven.

Klan se schází každých padesát let na panství jednoho z řádně zvolených členů klanu, kde diskutují nové tradice a nová mystéria, která odhalili. Jen velmi zřídka k sobě zvou jiné členy Sabbatu a to pouze ty, u kterých vědí, že budou na vysoké inteligenční úrovni, aby s nimi mohli mluvit, a také ty, kteří sdílí jejich názory.

Přednosti a vady:

1) Světlo nohou - Kiasyd vytvářejí světélkující stopy na všech zrcadlových plochách, například na čerstvě napadaném sněhu nebo lehkém poprašku mouky. Zanechávají tak o sobě nezaměnitelnou stopu v jaké oblasti se právě vyskytli.

2) Dlouhé prsty - Jejich prsty jsou extrémně dlouhé a velmi mrštné. Vynikají tak ve všem, k čemu jsou takové ruce potřeba.

3) Štěstí - Kiasyd jsou klanem disponujícím velikým štěstím.

4) Šibalství - Pokud si Kiasyd zamane, umí nechat například zkysnout mléko nebo zakopávat lidi.

5) Éterické bytí - Lidé podvědomě cítí, že s Kiasyd je něco v nepořádku. Proto pokaždé, kdy se něco stane, bývají Kiasyd první na řadě s vinou.

6) Žvásty - Je známo, že pokud lidé nechají za dveřmi sklenici mléka, přijdou skřítci a pomůžou jim. To samé si mylně myslí i Rodní o Kiasyd. Také se tvrdí, že pokud Kiasyd seberete jeho plášť a obléknete si ho, budete pro něj neviditelní.

7) Spojení s vílami - Kamkoliv se Kiasyd postaví na delší dobu, začnou zde růst houby. Je jedno kolikrát je vytrháte. Vždy narostou znovu.

Kostelní zvony - Tento zvuk je pro Kiasyd velmi bolestivý. Většinu členů klanu přiměje ke zbabělosti nebo obrátí do slepého protiútoku.

Žádné komentáře