Vše o světě temnoty

Klany

Lasombra

Mnoho let před Kristem byl kmen Masaiů povolán bledým duchem, aby pro něj vytvořily děti. Tyto děti byly trénovány, aby vedli každého, kdo mu byl podřízen.

O klanu:

Mnoho let před Kristem byl kmen Masaiů povolán bledým duchem, aby pro něj vytvořily děti. Tyto děti byly trénovány, aby vedli každého, kdo mu byl podřízen.

Klan Lasombra náleží plně Sabbatu a je jakýmsi protikladem Camarillských Ventrue. Každý z členů klanu je nějakým způsobem talentovaný a nosí kolem sebe panovačnou auru. A ti přes to, že zrovna nepochází z aristokratické krve. Jsou zručnými manipulátory, svůdci a intrikány. Mají schopnost tvořit a kontrolovat stíny. Slovo Lasombra pochází ze Španělského stín. Na rozdíl od členů jiných klanů nejsou vidět v zrcadlech nebo jiných substancích odrážejících obraz. Proto se například nemohou podívat do zrcadla na to, co mají na sobě. Údajně jde o prokletí za jejich marnivost. Také jsou mnohem více citliví na světlo něž ostatní Kainité. Další klanovou zvláštností je touha po moři. Většina členů klanu bývala v minulosti piráty nebo námořníky. Často je lze vidět upřeně hledět na moře nebo vyrážet na dlouhé výlety lodí. Členové klanu jsou také známí svou zálibou v drahých a velmi rychlých automobilech. Je také známa jejich silná fascinace pro hru šachy.

V moderních nocích je klan Lasombra spolu s klanem Tzimisce páteří Sabbatu. Avšak mají neuvěřitelné množství antitribu. Většina těchto antiribu jsou anarchové a i mimo sektu udržují většinu Sabbatských rituálů. Také jsou velmi tajnůstkářští a svou identitu neprozradí snadno. Klan Lasombra si o sobě upřímně myslí, že je vrcholem existence Kainitů. S těmi, jež jsou jim podřadní, mají jen malou trpělivost a smilování. Často jsou dokonalým vyobrazením noblesní nutnosti a zdravého despektu. Mají vekou rétorickou moc. Klanovou povinností je zničit všechny, kteří nenáležejí k Sabbatu, včetně svého Antedeluviána, kterým je Lucien nebo také Graciano. Lucien byl možná diablerizován svým Potomkem Gracianem roku 1405. Graciano je jeden ze zakladatelů Sabbatu, nicméně již celá staletí o něm nejsou žádné zprávy.

V době Temných věků byl klan Lasombra asociován s Kainitskou šlechtou a byl symbolem urozenosti. Za Anarachských bouří to byl právě on, kdo dával vzniknout Sabbatu, a předepsal rozdíly mezi vysoko postavenými a nízkými klany.

Klan Lasombra obvykle útočí na ty, kdo by chtěli být lepšími než jsou oni sami, avšak často nastrkují své členy mezi jiné klany. Drží kontrolu nad politikou, náboženstvím a finanční strukturou smrtelníků, aby odvrátili potencionální hrozby, jež by hrozily Sabbatu. Klan Lasombra drží v rukou největší moc. Má agenty a špióny na mnoha světových pozicích. Agenti bývají nakloněni Sabbatu, avšak vždy jsou přímo podřízeni klanu Lasombra. Klan Lasombra si v podstatě myslí, že co je dobré pro jejich klan, je dobré pro Sabbat. Klan je také velmi agresivní a to jak po fyzické tak po psychické stránce.

Členové klanu jsou většinou tmavší opálené pleti s elegantním vzhledem, který připomíná jejich italský, španělský nebo maurský původ. Světlý typ osoby je mezi nimi velmi vzácný. Většina vyniká ve válečném umění nebo v soudnictví. Mnoho jich také působilo v kostelech. Výjimkou nejsou ani organizace mafie. Všichni mají velmi dobré aristokratické vychování, i když pocházejí ze všech sociálních vrstev, protože mívají velmi dobré vzdělání. Prosté manýry jsou u nich vidět jen zřídkakdy.

Mnoho Lasombra se již po staletí snažilo komunikovat s dimenzí, ze které povolávají své temné síly k oživení stínů. A během staletí byly vytvořeny rituály, které dovolují s Propastí komunikovat a dokonce do ní vstoupit.

Čtyřikrát v roce pořádá arcidiecéze Sabbatu shromáždění klanu Lasombra, které je nazýváno konventikl. Bývají zde smlouvána nová spojenectví a voleny nové postupy. Shromáždění většinou vygraduje Vaulderií, která je rituálem solidarity nebo testem loajality a vůle.

Klan Lasombra byl spjat s církví od jejího založení a někteří Rodní si šeptají, že byl hlavním šiřitelem křesťanské víry. V moderních nocích se klan lasombra otočil k církvi zády, avšak většinu tradic a rituálů přinesl do Sabbatu právě odtud. Díky Kainově prokletí začal klan věřit, že je Bůh odvrhl a oni se tak stali nástrojem ďábla.

Přátelé noci:

Jsou vůdčí silou klanu. Tato skupina vlivných Lasombra má v rukách většinu moci v klanu a dostat se mezi ně znamená být opravdu schopný. Amici noctis, L'amis noire, Friends of the Night. Tato organizace v klanu má tisíciletou tradici a je nezadatelným právem každého Lasombra obrátit se na ni s žádostí o vynesení rozsudku nad jiným členem klanu. Pokud tazatel přesvědčivě ospravedlní svůj nárok a dokáže, že obžalovaný svou činností soustavně poškozuje klan, zasednou Přátele noci jako soudci v Soudech krve. Jimi vynesený rozsudek může dát žalující straně právo na beztrestnou diablerii obžalovaného. Výslech obvykle probíhá v místnosti, která je připravena tak, aby do ní nepronikalo světlo. V jedné soudní skupině zasedá obvykle tři až pět vampýrů z klanu, ale jsou známi i soudy o třinácti soudcích. Diskuze při souzení bývá volná a obvykle zde figuruje jeden soukromý upír tvořící petice. Žádost o rozsudek musí být zasílána písemně. Hlava soudu se nazývá Magister. Pokud se někdo dopustí diablerie bez předchozího odsouzení nebo bez dohledu Magistera, je neprodleně odchycen a sám zlikvidován. Tyto soudy jsou uznávány a praktikovány i mezi nesabbatskými Lasombra.

Žádné komentáře